پیتزاوان
رستوران و فست فود

تهران | |
مامی دونات
فروشگاه لوازم التحریر
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
غرفه سبزی
میوه فروشی و سبزی فروشی
تهران
تهران | منطقه 1 | تهران
پخش امیر
بنکدار مواد غذایی عمده فروش کلی
فردیس
تهران | منطقه 1 | فردیس
نرخ شکن
میوه فروشی و سبزی فروشی
تهران
تهران | منطقه 1 | تهران
الگانس
پوشاک بزرگسالان
تهران
تهران | منطقه 1 | تهران
آفتاب لند
سوپرمارکت و خواربار فروشی
کهریزک
تهران | منطقه 1 | کهریزک
دوستان
توزیع کنندگان عمده کتاب، روزنامه، مجله و گاهنامه
فردیس
تهران | منطقه 1 | فردیس
رایان پلاست
فروشندگان لوازم خانگی برقی(تغییرنام)
تهران
تهران | منطقه 1 | تهران
کبابی ستاره
کبابی، حلیم و آش
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج