غرفه فرنگی
سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی
تهران
تهران | منطقه 15 | تهران
جایگاه سی ان جی
ایستگاه خدماتی
روانسر
روانسر | منطقه 1 | روانسر
کیوسک امید
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
وحیدیه
تهران | | وحیدیه
مهری
فروشگاه قلیان و متعلقات
کرج
تهران | | کرج
مهدی
سوپرمارکت و خواروبارفروشی
کرج
تهران | | کرج
دکه تقی نیا
کتابخانه
کرج
تهران | | کرج
کافه کیوسک
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
شهریار
تهران | منطقه 1 | شهریار
کیوسک وظیفه
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
دکه تاج
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
مشکین دشت
تهران | منطقه 1 | مشکین دشت
غرفه 1 زون پروتیین
قصابی و فروش محصولات گوشتی
تهران
تهران | منطقه 1 | تهران