راهنما / سوالات متداول
چطور میتونم اعتماد کنم و مشخصات خودم رو بدم؟

برای اینکه مشخصات همیار سانی شهر معلوم باشد نیاز به اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی وجود دارد و بدون این اطلاعات نمی توان برای شناسایی همیار اقدام لازم را انجام داد.شماره موبایل نیز برای اطلاع رسانی به همیار می باشد.


از کجا میشه فهمید کدام فروشگاهها طرف قراردادسانی شهر هستند؟

از طریق سایت، اپلیکیشن و مرکز تماس سانی شهر


آیا دستگاه کارتخوان سانی شهر در فروشگاهها مشخص است؟

بله. دستگاههای کارتخوان متعلق به شرکت کارت اعتباری اییرانکیش بوده و موقع خرید گزینه سانی شهر فعال می باشد


اگر فروشگاههای طرف قرارداد شرکت جابجا شوند، همیاران چگونه متوجه می شوند؟

از طریق سایت، اپلیکیشن و مرکز تماس سانی شهر


آیا با پول نقد هم میتوان از فروشگاههای طرف قرارداد شرکت خرید کرد؟

بله، ولی امتیاز وام محاسبه نمی گردد.


اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشیم چگونه از آدرس فروشگاههای مورد نظر اطلاع پیدا کنیم؟

از طریق تماس با مرکز تماس سانی شهر