کیف محافظ دستگاه کارتخوان (ضدضربه)
کیف محافظ دستگاه کارتخوان (ضدضربه)
شارژر فندکی کارتخوان سیار pax S58-S90
شارژر فندکی کارتخوان سیار pax S58-S90
باتری کارتخوان بی سیم newpos 7210
باتری کارتخوان بی سیم newpos 7210
شارژر کارتخوان pax S90
شارژر کارتخوان pax S90
باتری کارتخوان بی سیم nexgo G3
باتری کارتخوان بی سیم nexgo G3
باتری کارتخوان بی سیم PAX-S910
باتری کارتخوان بی سیم PAX-S910