سوپر نگین
سوپرمارکت و خواربار فروشی
تهران
تهران | | تهران
تکنو غرب
تاسیسات ساختمان (لوله کشی،سرمایشی،گرمایشی)(تغییرنام)
تهران
تهران | | تهران
نوژان
فروشگاه مواد شوینده و بهداشتی
تهران
تهران | | تهران
غرفه میوه و فرنگی
میوه فروشی و سبزی فروشی
تهران
تهران | | تهران
پی ام
میوه فروشی و سبزی فروشی
ری
تهران | منطقه 1 | ری
سینا
فروشگاه مواد شوینده و بهداشتی
تهران
تهران | | تهران
زندگی پاک
سایر کسب وکارهای مرتبط باقنادیها و آجیل فروشیها(غیرفعال)
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
سبزی فروشی شهریار
میوه فروشی و سبزی فروشی
نسیم شهر
تهران | منطقه 1 | نسیم شهر
پخش روغن ارس
سایر کسب وکارهای مرتبط باخدمات خودرو [و نه فروشندگان](غیرفعال)
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
اهورا
فروشگاه سیگار، قلیان و فندک
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج