کیوسک قربانیان
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
کرج
تهران | | کرج
کیوسک گوهر
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
کرج
تهران | | کرج
کیوسک دینی
دکه ها و دستگاههای روزنامه فروشی
کرج
تهران | | کرج
کافی نت رز
خدمات شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت
تهران
تهران | منطقه 6 | تهران
هایپر آندره
سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی
اراک
اراک | منطقه 1 | اراک
غرفه 15
فروشگاه مواد غذايي متفرقه- ميني مارکت (بقالي)- فروشگاه کالاي خاص
کرج
کرج | منطقه | کرج
میوه سرای سادات
فروشگاه مواد غذایی متفرقه- مینی مارکت (بقالی)- فروشگاه کالای خاص
کاشان
کاشان | منطقه 1 | کاشان
غرفه میوه و فرنگی
فروشگاه مواد غذایی متفرقه- مینی مارکت (بقالی)- فروشگاه کالای خاص

تهران | منطقه 4 |
غرفه میوه
فروشگاه مواد غذایی متفرقه- مینی مارکت (بقالی)- فروشگاه کالای خاص

تهران | منطقه 1 |
بارانا مارکت
سوپرمارکت و خواروبارفروشی
کرج
تهران | | کرج