سبزی مارکت قادری
میوه فروشی و سبزی فروشی
شهرجدید پرند
تهران | | شهرجدید پرند
هایپر قادری
سوپرمارکت و خواربار فروشی
تهران
تهران | | تهران
چایخانه خانبابا
فروشگاه چای و قهوه
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
غرفه ۱۶ فرنگی
میوه فروشی و سبزی فروشی
تهران
تهران | | تهران
غرفه سه فراورده گوشتی
فرآورده گوشتی، همبرگر، سوسیس و کالباس
قدس
تهران | منطقه 1 | قدس
غرفه میوه و سبزی
میوه فروشی و سبزی فروشی
تهران
تهران | | تهران
علی جون
سوپرمارکت و خواربار فروشی
کرج
تهران | | کرج
رحمت ابادی
دامداری و دامپروری
کمال شهر
تهران | منطقه 1 | کمال شهر
ارزانسرای فروشی مقدم
میوه فروشی و سبزی فروشی
کرج
تهران | منطقه 1 | کرج
سوپرمحله
سوپرمارکت و خواربار فروشی
گرمدره
تهران | | گرمدره