ارزانسرای بهروز
سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی

شهریار | منطقه 22 |
فروشگاه پاسارگاد
سوپرمارکتها و فروشگاههاي محصولات غذايي

کرمانشاه | منطقه 5 |
دریارو
خواروبار فروشي

گناوه | منطقه 5 |
هایپرمارکت عمو حیدر
سوپرمارکتها و فروشگاههاي محصولات غذايي

بوشهر | منطقه 5 |
گیاهان دارویی یوسفی
خدمات درماني و متخصصان سلامت (ساير موارد)

بوشهر | منطقه 5 |
سوپر مارکت عمو غلام
سوپرمارکتها و فروشگاههاي محصولات غذايي

مرکزی کرج | منطقه 5 |
طباخی بره سفید
سایر کسب وکارهای مرتبط باغذافروشی ها و رستورانها

تهران | منطقه 5 |
هایپر تک پرنیان
سوپرمارکت و خواروبارفروشی

پرند | منطقه 5 |
عباسی شعبه ۲
سوپرمارکت و خواروبارفروشی

پرند | منطقه 5 |
فاطمیه
سوپرمارکتها و فروشگاههاي محصولات غذايي

بوشهر | منطقه 5 |