...
تعداد فروشگاه های طرف قرار داد سانی شهر : 2735

امروزه واحدهای صنفی کوچک توسط هایپرهای زنجیره ای و کسب و کارهای آنلاین تهدید می شوند. همچنین بحث تسهیلات ارزان قیمت و سهل الوصول از جمله ملزومات و نیازهای یک شهروند است که امروزه مورد وفاق می باشد. پروژه سانی شهر با ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی بر بستر فناوری اطلاعات به دنبال تبدیل این تهدید به یک فرصت هم برای کسب و کار و هم برای شهروندان می باشد. دشواری اخذ تسهیلات خرد از بانکها و نرخ بهره بالا بازپرداخت به همراه تنزل مداوم ارزش پول ملی یکی از دغدغه های جوامع امروز به شمار می رود. عدم تناسب درآمد با هزینه های خانوار و نیز گسترش فرهنگ مصرف گرایی؛ حاشیه درآمدی و پس انداز خانوار را کاهش داده است. در این شرایط، جهان به سمت مفهوم جدیدی به نام «بانکداری خرد» حرکت کرده است. این ۲ مفهوم که تاکنون در ایران پیاده سازی نشده است، برای نخستین بار توسط شرکت سرمایه گذاران قوی سپید یکتا در قالب طرح سانی شهر اجرایی می شود.

پروژه سانی شهر، به عنوان اولین طرح داخلی اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ازای خرید از پذیرندگان عضو طرح، به تشویق خرید از پذیرندگان کوچک و ایجاد وفاداری به ایشان خواهد پرداخت. این طرح با ایجاد بازاری متشکل از پذیرندگان و همیاران، نسبت به افزایش فروش پذیرندگان و نیز دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای همیاران و پذیرندگان امکان فوق العاده ای ایجاد می کند.